Semiconductor - Bouman Industries

De semiconductorsector is een innovatieve branche. Bouman Industries houdt zich bezig met het maken van machineonderdelen voor deze sector: van elektronenmicroscopen voor het Amerikaanse FEI (voormalig onderdeel van Philips) tot een microchipmachine voor het Nederlandse ASML. Bouman Industries is betrokken van prototype tot productie.