Beleggen in Bouman Industries? - Bouman Industries

U kunt via de 7% Bouman Industries Obligatielening II geld uitlenen aan Bouman Industries B.V.

Voor de uitgifte van de obligaties werken wij samen met NPEX (www.npex.nl). De obligatielening heeft de volgende kenmerken:

 

 • Uitgevende instelling                    : Bouman Industries B.V.

  Lening                                            : € 2.500.000 / 2.500 obligaties

  Nominale waarde                          : € 1.000

  Rente                                             : 7% per jaar

  Coupon                                          : € 5,83 per maand

  Betaalbaar op                                : Binnen 5 werkdagen na de 10e van elke maand

  Looptijd                                         : Maximaal 6 jaar

  Vervroegde aflossing                     : Mogelijk (zie prospectus)

  Uitgiftedatum                                : 24 mei 2018

  Aflossingsdatum                            : 24 mei 2024

Heeft u interesse in de 7% Bouman Industries Obligatielening II? Voor meer informatie en het prospectus kijkt u op www.npex.nl/platform/bouman.

De inschrijving opent 28 april.

Aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden. Het belangrijkste risico dat u loopt, is dat Bouman geen geld heeft om u te betalen of om de rente te betalen. Dit zou het geval kunnen zijn wanneer de prognoses niet of onvoldoende gerealiseerd wordt. Dan kan het zijn dat u niets van de lening terugbetaald krijgt en dat u geen rente krijgt. Voor de volledige risicoanalyse verwijzen we u naar het prospectus.