Veiligheidsprijs Twence 2019 - Bouman Industries

Bouman Process Technology heeft de prestigieuze Veiligheidsbokaal 2019 gewonnen!

De uitreiking was op vrijdag 22 november tijdens de stopborrel in Zenderen.

Op onderstaande punten zijn in totaal 35 firma’s beoordeeld in 2019.
Met ca. 3.000 personen welke betrokken zijn geweest bij de onderhoudstops in 2019.


• Het juiste gebruik van PBM’s,
• Nakomen afspraken,
• Juist gebruik Werkvergunningen,
• Aandacht voor werkzaamheden andere firma’s,
• Milieu veilig gedrag,
• Orde en netheid,
• Er hebben zich geen incidenten voor gedaan,
• Mogelijk onveilige situaties gemeld,
• Goed overleg met toezichthouder/werkvergunning uitgifte